Gör de­butut­ställ­ning i Väl­ling­by

Bromma Tidning - - VÄSTERORT -

Ida Edin är 22 år och bor i Ma­ri­e­häll, Brom­ma. @edini­da på Instagram.

Sua­vi­da­de är hen­nes förs­ta ut­ställ­ning.

Fre­dag 23 no­vem­ber är det ver­nis­sage kl 17-19. Ut­ställ­ning­en på­går till den 6 ja­nu­a­ri.

Gal­le­ri16X är ett sam­ar­be­te mellan La­va och Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Väl­ling­by.

Är du mellan 15 och 25 år och vill stäl­la ut din konst? Mej­la gal­le­[email protected]­tea­tern.stock­holm.se el­ler skriv till Kul­tur­hu­sets Instagram för mer in­fo!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.