Ulvsun­da/ Tra­ne­berg Lill­sjönäs­vä­gen 2

Bromma Tidning - - HEMMA -

För dig som sö­ker ett centralt bo­en­de med di­rekt när­het till kom­mu­ni­ka­tio­ner! Be­då­ran­de 1920tals vil­la på Lill­sjönäs­vä­gen 2/Ulvsunda­vä­gen 9. Fas­tig­he­ten är centralt be­lä­gen i Brom­ma med myc­ket go­da kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter. Par­hu­set är toppre­no­ve­rat un­der 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.