Öpp­na SL-spär­rar­na med mo­bi­len i Aba

Bromma Tidning - - BROMMA -

Ti­di­ga­re har re­se­nä­rer med bil­jett i mo­bi­len be­hövt gå via spärr­ki­os­ken i tun­nel­ba­nan, el­ler till chauf­fö­ren i bus­sen, och vi­sa upp mo­bi­len för att kun­na åka. Men nu gör nya bil­jett­lä­sa­re att man kan blip­pa sig för­bi spär­rar­na.

I ett förs­ta steg in­stal­le­ras den nya ut­rust­ning­en på Kristi­ne­bergs, Abra­hams­bergs och Stads­ha­gens tun­nel­ba­nesta­tio­ner, samt på buss­lin­je 2 och 3.

Un­der 2019 ut­ö­kas sy­ste­met till he­la SL:s spår­tra­fik, på bus­sar­na och vid pen­del­bå­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.