BP:s herrar ute ur all­svens­kan

Bromma Tidning - - BROMMA -

För­ra hel­gen blev det klart att BP:s herrar får käm­pa vi­da­re i su­pe­ret­tan – ef­ter en sä­song i all­svens­kan. De för­lo­ra­de mot AFC Eskilstu­na med 1–2 hem­ma på Grimsta IP.

– Jag har käm­pat och sli­tit med det här la­get i sex­åt­ta vec­kor. Det har va­rit på liv och död för att und­vi­ka ned­flytt­ning och vi har ta­git liv­li­na ef­ter liv­li­na un­der hös­ten. Men vi kla­ra­de in­te av att för­val­ta den sista trots ett bra lä­ge i slu­tet, sä­ger trä­na­ren Ro­berth Björkne­sjö till Sport­bla­det.

BP vann förs­ta kval­mat­chen mot sam­ma lag med 1–0, men ef­tersom AFC Eskilstu­na där­med fick flest gjor­da mål på bor­ta­plan vann de kva­let.

Man und­rar ju vad al­la män­ni­skor som åker till Brom­ma för att stöt­ta AFC tän­ker. Men men, det finns folk som in­te har barn som föl­jer me­lo­di­festi­va­len 2018 ock­så. Män­ni­skan är kom­plex. @Ol­leLars­son9 twitt­ra­de in­för hel­gens spän­nan­de match.

BP ef­ter 1–0-må­let mot AFC. Mat­chen slu­ta­de till sist 2–1 till Eskilstu­na­la­get. UT­SLAG­NA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.