Väl­kom­men på Ny­års­dags­kon­sert i Stads­hu­set!

Bromma Tidning - - BROMMA -

1 ja­nu­a­ri 2019 kloc­kan 14.00 och 16.00 är det dags för de tra­di­tions­en­li­ga or­gel­kon­ser­ter­na i Blå hal­len i Stads­hu­set. Det är gra­tis en­tré och fri pla­ce­ring, men be­grän­sat an­tal plat­ser. Bil­jet­ter häm­tar du ut från och med 27 de­cem­ber i Stads­huss­ho­pen stock­holm.se/or­gel­kon­sert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.