Upp­lev vin­tern I Kall­häll

Bromma Tidning - - BROMMA -

Upp­täck Kall­häll i vac­ker vin­ter­skrud. Med glitt­ran­de is på Mä­la­ren, lång­pro­me­na­der med hun­den i Gör­välns na­tur­re­ser­vat, den förs­ta sla­lom­tu­ren i Bru­kets skid­bac­ke och frus­na hän­der som värms över öp­pen eld vid Kall­hälls­ba­det. Njut av en en­kel och ak­tiv var­dag i kul­tur­hi­sto­risk mil­jö och med na­tur ut­an­för knu­ten, en­dast 25 mi­nu­ter till ci­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.