Skulp­tör först ut på Al­vik­stor­pet

Bromma Tidning - - BROMMA -

Lör­dag den 12 ja­nu­a­ri är det dags för årets förs­ta ut­ställ­ning på Al­vik­stor­pet. Först ut är Jo­han Ax­els­son meds in ut­ställ­ning av ke­ra­mik skulp­tu­rer och Ri­kard Pet­ters­son som stäl­ler ut tav­lor där ur­ba­na fåg­lar står i fo­kus.

Ut­ställ­ning­en går un­der nam­net ”Konst i fle­ra di­men­sio­ner” och finns att se fram till den 17 ja­nu­a­ri. Där­ef­ter blir det ”Kon­stru­e­rad verk­lig­het” i re­gi av Lea Sa­roc­ci, fram till 31 ja­nu­a­ri.

Al­vik­stor­pet är öp­pet mel­lan 16 och 20 på mån­da­gar, 10-20 på tis­da­gar, 1017 ons­dag och tors­dag och 12-16 lör­dag och sön­dag.

PRE­MIÄR. Snart dags för ny sä­song på Al­vik­stor­pet. Först ut är bland an­nat Jo­han Ax­els­son med si­na ke­ra­mik­skulp­tu­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.