Dags att väl­ja gym­na­si­um

Bromma Tidning - - BROMMA -

Nu är det snart dags för al­la ni­or att gö­ra sin förs­ta an­sö­kan till gym­na­si­et. Här är da­tu­men för 2019 års gym­na­si­e­val, pre­li­mi­när an­tag­ning, om­val och slut­lig an­tag­ning i Stock­holm. Gym­na­si­e­val: 16 ja­nu­a­ri - 18 feb­ru­a­ri Pre­li­mi­när an­tag­ning: klar 11 april Om­val: 17 april – 15 maj Slut­lig an­tag­ning: klar 1 ju­li För att se an­tag­nings­be­ske­det ska man log­ga in på hem­si­dan www.gy­an­tag­ning­en.se, och sva­ra se­nast den 22 ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.