HÄSSELBY VILLASTAD

Bromma Tidning - - BROMMA -

Vid Bloms­ter kungs­vä­gen 116 är det snart dags förin­flytt­ning ide 66 bo­stads­rättslä­gen­he­ter­na som byggs i kvar­te­ret Kron­bla­det 1. De är för­de­la­de i tre huskrop­par och blir i stor­le­ken ett till tre rum och kök. De fles­ta lä­gen­he­ter­na får bal­kong el­ler al­tan och i mit­ten av hu­sen blir det en in­ner­gård med bland an­nat cy­kel­par­ke­ring­ar.

In­flytt­ning: April 2019

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.