”SKÖNT ATT DET BLIR KLART”

Bromma Tidning - - BROMMA -

– Det blir skönt när det är klart, jag tyc­ker hu­set är snyggt, sä­ger Britt-Ma­rie Wal­de­li­us, och får med­håll av ma­ken Gö­ran Wal­de­li­us och gran­nar­na Ul­la och Stu­re Ös­ter­dahl, som har barn­bar­net Sa­ga på be­sök. De bor i ett fler­bo­stads­hus nä­ra Vällingby parkstad och gil­lar att det för­u­tom bo­stä­der även pla­ne­rats för bu­tikslo­ka­ler. Än­nu finns le­di­ga lä­gen­he­ter kvar. – Jag hop­pas de får sålt al­la lä­gen­he­ter i tid, an­nars blir det tufft för för­e­ning­en, sä­ger Stu­re Ös­ter­dahl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.