HYRESRÄTTER I SPÅNGA CENT­RUM

Bromma Tidning - - BROMMA -

I kvar­te­ret Hed­vig mitt emot Spånga sta­tion byg­ger Svens­ka bo­stä­der på de be­fint­li­ga tre­vå­nings­hu­sen med yt­ter­li­ga­re två vå­ning­ar. Sam­ti­digt rustas de gam­la lä­gen­he­ter­na upp och hu­sen får hiss. Man har även byggt ett nytt punkt­hus i kvar­te­ret som används som eva­ku­e­rings­lä­gen­he­ter för de gam­la hy­res­gäs­ter­na i låg­hu­sen un­der på­bygg­nad och re­no­ve­ring. Där­ef­ter kom­mer även des­sa lä­gen­he­ter hy­ras ut. I år blir 20 av de 51 nya lä­gen­he­ter­na kla­ra fär­di­ga.

In­flytt: Mars 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.