Så många fö­re­mål hit­ta­des 2018

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

Hitte­gods­av­del­ning­en fick in 63 971 fö­re­mål un­der 2018 och än så länge är 45 pro­cent av det åter­läm­nat till ägar­na.

12 540 av fö­re­må­len ha­de på nå­got sätt spår av sin äga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.