Stång­dans el­ler allsång – så kan du fi­ra mid­som­ma­raf­ton i Väs­te­rort

Kvar i stan på mid­som­ma­raf­ton den 21 ju­ni? Lugn, vi har dig. Runt om i Väs­te­rort och Jär­fäl­la ord­nas fle­ra idyl­lis­ka fi­ran­den med mys för he­la fa­mil­jen. Sugen på nå­got li­te ri­vi­ga­re? Kol­la läng­re ner i lis­tan!

BrommaDirekt - - SIDAN 1 -

Se folk­dans, klä stång­en el­ler sjung karaoke BROM­MA TRADITIONE­LLT FI­RAN­DE

Mid­som­mar­stång­en kläs från kloc­kan 10, och stång­en pla­ne­ras att re­sas vid kloc­kan 14 med hjälp av Brom­ma folk­dans­gil­le. Lot­te­ri­er och kafé kom­mer att fin­nas.

● När och var? Kloc­kan 11-16, Björ­klunds ha­ge, Nor­ra Äng­by.

GE­MEN­SAM TROPP

Klä mid­som­mar­stång­en, och gå i ge­men­samt tåg från Bist­ro Brom­ma på Spånga­vä­gen vid 14.30 till äng­en där mid­som­mar­stång­en ska re­sas, strax in­nan kloc­kan 15. Det kom­mer att kö­ras le­kar och drag­kamp, och fi­ka och lot­ter kom­mer gå att kö­pa.

● När och var? Kloc­kan 10.30-17, in­till Kyrk­sko­lan vid Brom­ma kyr­ka.

HÄS­SEL­BY TRADITIONE­LLT FI­RAN­DE MED FOLK­DANS

Mid­som­mar­stång, sång­le­kar, mu­sik, fi­ka, lot­te­ri­er, pick­nick i det grö­na och dansupp­vis­ning med Väl­ling­by Folk­dans­gil­le.

● När och var? Kloc­kan 12-17, Tem­pelud­den, Häs­sel­by Vil­las­tad.

SPÅNGA FI­RA AL­KO­HOL­FRITT

Al­ko­hol­fri mid­som­mar med dans, kaf­fe och bad ar­ran­ge­ras av Col­lecti­ve Suns­hi­ne.

● När och var? Kloc­kan 13, Sund­by­vä­gen 75, Spånga.

JÄR­FÄL­LA NATURNÄRA FI­RAN­DE

Fi­ran­de med dans och mu­sik, som ar­ran­ge­ras av Equme­ni­a­kyr­kan.

● När och var? Kloc­kan 13-15.30, Bru­ket, Gör­välns na­tur­re­ser­vat.

BLOMSTER OCH DANS

Ta med blom­mor och klä Skäl­bys mid­som­mar­stång. Det blir dans, och ser­ve­ring av dryck och korv.

● När och var? Kloc­kan 12-15, kloc­kan 12 kläs mid­som­mar­stång­en, cir­ka kloc­kan 13 ska den re­sas. Skäl­by gårds väg 20.

AND­RA FI­RAN­DEN MID­SOM­MAR PÅ EKEBYHOVS SLOTT

Mid­som­mar­dans i par­ken.

● När och var? Kloc­kan 12-16, Ekebyhovs slott 107.

KARAOKE Á LA MID­SOM­MAR

Fi­ra mid­som­mar i stan på ett här­ligt dans­golv och sjung di­na fa­vo­rit­lå­tar med vän­ner­na” häl­sar ar­ran­gö­rer­na av mid­som­mar­ka­ra­o­ken.

● När och var? Kloc­kan 21-01, Rågs­veds krog, Sköl­lers­ta­ga­tan 6.

DANS OCH DJ:S PÅ MOSEBACKE

Le­kar, mat och mu­sik un­der fi­ran­det som i år leds av Pa­trik Ar­ve (Swe­dish Ti­ger Sound, Ted­dy­be­ars). Dans runt mid­som­mar­stång­en in­nan nat­ten fort­sät­ter med dj:s från Ge­la­to Sthlm Sûd.

● När och var? Kloc­kan 12-03, Söd­ra Te­a­tern, Mosebacke torg 1-3

IN­KLU­DE­RAN­DE PÅ DJURGÅRDEN

In­klu­de­ran­de mid­som­mar­fi­ran­de med allsång, le­kar och ovän­ta­de över­rask­ning­ar. Vär­dar är dragsho­war­tis­ten Mar­tin “Miss Inga” Jo­hans­son och Ing­ma­ri “Hel­ga” Pa­gen­kem­per, Cir­kus VD.

● När och var? Kloc­kan 11-18 vid Has­sel­bac­ken, Ha­ze­li­us­bac­ken 20.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

TRADITIONE­LLT EL­LER NYTÄNK? Fi­ra traditione­llt med le­kar, sång och dans på fler håll i Väs­te­rort och Jär­fäl­la el­ler ta dig en bit läng­re hem­i­från om du är sugen på ny­mo­dig­he­ter som karaoke och dj:s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.