Sa­la­mandrar för­se­nar plask­damm

BrommaDirekt - - NYHETER · BROMMA -

Som­mar, sol och bad. För de all­ra mins­ta finns fle­ra plask­dam­mar run­tom i Brom­ma att sval­ka fos­sing­ar­na i. Men fle­ra Brom­ma­bor har upp­märk­sam­mat att Olof-slundspar­kens plask­damm in­te är fylld, trots att det på sta­dens hem­si­da står att den skul­le fyl­las vec­ka 23.

– Olov­slunds­dam­men har för­se­nats på grund av att sa­la­mandrar­na som bor där. Vad jag vet är det klar­tec­ken nu att fyl­la plask­dam­men. Olyck­ligt­vis har vi in­te in­for­me­rat på hem­si­dan om det, sä­ger Åsa Ot­teklint, par­kin­gen­jör på Brom­ma stads­dels­för­valt­ning.

För plask­sug­na i Brom­ma finns ock­så An­ne­dals plask­damm, Blac­kens plask­damm, Båt­manstor­pets plask­damm, Dragon­tor­pets plask­damm, Krats­bod­a­par­kens plask­damm och Tra­ne­bergs­äng­en.

Brom­ma vec­ka 28-32 är UN­DER­BART. Helt tom­ma ga­tor, en­dast ro­bot­gräs­klip­pa­re som sur­rar runt i träd­går­dar­na. @bob­bo­li­nan ser fram emot sur­ret un­der som­mar­vec­kor­na.

BAD. Det finns sju styc­ken plask­dam­mar i Brom­ma att sval­ka sig i un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.