21 bygg­na­der

BrommaDirekt - - NYHETER · BROMMA -

● Bygg­na­der­na är tänk­ta att de­las upp i om­rå­de­na A, B och C med hu­vu­den­tré mot ga­tan och pri­va­ta går­dar mel­lan bo­stä­der­na. Vis­sa av hu­sen får tak­te­rass för de bo­en­de.

● Om­rå­de A: 210 lä­gen­he­ter för­de­la­de på 13 bygg­na­der, fem vå­ning­ar för­u­tom hu­set längst i norr mot Björn­sons­ga­tan som pla­ne­ras bli fy­ra vå­ning­ar, för ”ett mju­ka­re mö­te med Söd­ra Äng­bys ska­la”. Även bygg­na­den in­till Aro­se­ni­us­vä­gen fö­reslås bli fy­ra vå­ning­ar.

● Om­rå­de B: Två bygg­na­der mitte­mot de be­fint­li­ga hu­sen sö­der om Blac­ke­bergs­bac­ken.

● Om­rå­de C: Sex bygg­na­der mitte­mot Blac­ke­bergs sjuk­hus à fem, sju och tio vå­ning­ar.

● En kvar­ter­spark vid kors­ning­en Blac­ke­bergs­vä­gen/Blac­ke­bergs­bac­ken.

● Fy­ra ga­rage med cir­ka 213 par­ke­rings­plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.