Högst val­del­ta­gan­de i Söd­ra Äng­by

BrommaDirekt - - NYHETER · BROMMA -

När rös­ter­na från Eu­ro­pa­par­la­mentsva­let räk­nats, vi­sa­de det sig att det finns sto­ra skill­na­der mel­lan lan­dets oli­ka val­di­strikt. All­ra högst val­del­ta­gan­de i lan­det ha­de Söd­ra Äng­by, 82,8 pro­cent. Det­ta går att jäm­fö­ra med Ron­na Nor­ra i Sö­der­täl­je, som ha­de ett del­ta­gan­de på 12,8 pro­cent, lägst i lan­det. Det­ta upp­ger ny­hets­saj­ten Eu­ro­pa­por­ta­len.

Av de tio val­di­strik­ten i lan­det med högst del­ta­gan­de, lig­ger åt­ta av dem i Stock­holms län.

Men även av de tio val­di­strik­ten med lägst val­del­ta­gan­de i lan­det lig­ger åt­ta i Stock­holms län.

Val­del­ta­gan­det i he­la Sve­ri­ge var 55,3 pro­cent.

RÖS­TA. Söd­ra Äng­by ha­de det högs­ta val­del­ta­gan­det i he­la lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.