Ja­va Whis­kers

BrommaDirekt - - NYHETER · VÄSTERORT -

● Lig­ger på Sur­brunns­ga­tan 48. Be­sök bo­kas i för­väg.

● Un­ge­fär var tred­je må­nad byts he­la grup­pen av kat­ter ut. Al­la kat­ter som se­dan ti­di­ga­re har ad­op­te­rats av be­sö­ka­re på kafé­et får då flyt­ta till si­na nya per­ma­nen­ta hem. Vid ett till­fäl­le har kafé­et tving­ats by­ta ut en katt som in­te triv­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.