Så myc­ket dy­ra­re har bräns­let bli­vit

BrommaDirekt - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

● Gi­vet­vis har ben­si­nen och die­seln bli­vit dy­ra­re om man ser till kro­nor och ören – men da­gens bräns­le­pri­ser är ock­så re­kord­höga om man tar hän­syn till in­fla­tio­nen un­der 1960–2018. En stor del av pri­sök­ning­en kan för­kla­ras med de höj­da skat­ter­na. Sta­tistik från SCB och SPBI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.