A3 e-tron läggs ned

BrommaDirekt - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

VW-kon­cer­nen lig­ger långt ef­ter i ar­be­tet med att cer­ti­fi­e­ra ut­bu­det till den nya WLTP-kör­cy­keln. Nu har Audi fat­tat be­slu­tet att ban­ta bort ladd­hy­bri­den A3 e-tron från sin mo­dell­flo­ra.

Där­för har nu Audi ing­en ladd­hy­brid alls att er­bju­da då in­te hel­ler Q7 e-tron har fått nya WLTP-siff­ror. I stäl­let ver­kar man gå di­rekt på el­drift. Su­ven E-tron lan­se­ras un­der vå­ren och 2020 vän­tas en el­bil i A3-stor­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.