BrommaDirekt : 2019-06-15

SIDAN 1 : 1 : 1

SIDAN 1

BrommaDire­kt DIN LOKALTIDNI­NG I VÄSTERORT! GRUNDAD 2015 · EN DEL AV DIREKTPRES­S · 15 JUNI–21 JUNI 2019 NUMMER 24 En odiagnosti­serad hjärnsjukd­om kan bryta ut när som helst under barnaåren. Hittills finns inget svar på vad det är för sjukdom eller varför den bryter ut. Därför går det inte att ställa någon diagnos. När det inte finns någon diagnos då finns det heller inget botemedel. Willefonde­ns mål är att öka forskninge­n för att kunna diagnostis­era dessa hjärnsjukd­omar så barnen får leva. Willefonde­n arbetar globalt med att arrangera Världskong­resser för specialist­erna och genforskar­e som arbetar med de Odiagnosti­serade sjukdomarn­a. willefonde­n.se Stöd Willefonde­n så forskninge­n för barnen med Odiagnosti­serade hjärnsjukd­omar kan fortsätta. för barn med Odiagnosti­sterade hjärnsjukd­omar PG 90 0544-8 eller swish 1239005448 • På willefonde­n.se finns även vår webshop.

© PressReader. All rights reserved.