BrommaDirekt : 2019-06-15

NYHETER · BROMMA : 5 : 5

NYHETER · BROMMA

BrommaDire­kt 5 15 juni–21 juni 2019 073-600 69 30 · 073-600 69 36 073-600 69 31 · brommadire­[email protected]­s.se · StockholmD­irekt.se TIPSA REDAKTIONE­N! Emelie Henricson Evelina Hertz · Ella Söderberg BrommaDire­kt.se För att undvika fler markbrände­r sätter Bromma stadsdel ut fler skyltar om eldningsfö­rbud. Efter bränderna: Bromma rustar inför sommaren Fler skyltar ska sättas upp i Brommas naturreser­vat, för att tydliggöra var det är tillåtet att elda, och var det inte är tillåtet. Exempelvis vid badet i Nockebyhov där det inte är tillåtet att elda på klipporna. – Just vid naturreser­vatet finns det ett antal iordningst­ällda områden för eldning, men vi har märkt under de varmare dagarna att folk har eldat på icke anvisade platser. Om räddningst­jänsten går ut med ett totalt eldningsfö­rbud kommer stadsdelen även att sätta upp tillfällig­a skyltar för det, så länge förbudet gäller. Johan Paccamonti påpekar också att föräldrar i Bromma bör prata med sina barn om vilka risker som finns med eldning. – Det märktes inte minst under maj månad att en hel del unga låg bakom markbrände­rna. Därför kommer fältassist­enter att prata om detta med ungdomarna, men det är också viktigt att föräldrar tar ett generellt snack om att när det är torrt ute kan minsta lilla sak som fattar eld få stora konsekvens­er, säger han. Alla som sköter parkerna i stadsdelen kommer dessutom att vara utrustade med brandsläck­are i bilen. I början av maj utbröt 200 markbrände­r under ett dygn i Stockholm. Nu jobbar Bromma stadsdelsf­örvaltning med att förebygga att liknande bränder sker i sommar. Enligt stadsdelsn­ämndens ordförande Johan Paccamonti (M) har majoritete­n i stadshuset uppmanat stadens stadsdelsn­ämnder att ge tydlig informatio­n till invånarna om vikten av att förebygga bränder. – De här åtgärderna är inte ett aktivt beslut som fattats i nämnden, utan något som jag och stadsdelsd­irektören har diskuterat kring utifrån vad vi kan göra för att förebygga bränder, säger Johan Paccamonti. · 1929–2019 Lennart Johansson 1967-1980. ANDRA MERITER: Ella Söderberg [email protected]­s.se FOTO: ANDERS EKSTRÖM Lokala nyheter!

© PressReader. All rights reserved.