Mitt i Bromma

Regeringen ger nya t-banan grönt ljus

- Michael Toll michael.toll@mitti.se

Regeringen har sagt sitt. Inga överklagan­den godtas. Det här innebär att den nya tunnelbana­n till Arenastade­n kan byggas.

Projektet med att bygga Stockholms nya tunnelbana med totalt 18 nya stationer och totalt 30 kilometer nya spår har fått en tidig julklapp. Det står nämligen klart att det är fritt fram att förlänga tunnelbana­n till Arenastade­n i Solna, enligt den järnvägspl­an som tagits fram. Detta då regeringen avslagit de överklagan­den som kommit in på sträckan.

– Det här är ett fantastisk­t besked. Och väldigt skönt att regeringen kunde ta det här beslutet så fort. Det innebär att vi slipper dyra kostnader för stillestån­d, säger projektche­f Malin Harders på projektets hemsida.

Brf och kyrka var emot

I somras fastställd­e Trafikverk­et järnvägspl­anen, men den överklagad­es till regeringen av en bostadsrät­tsförening i Vasastaden och en kyrka i Solna.

På ett möte i förra veckan beslutade dock regeringen att avslå överklagan­dena.

Regeringen­s beslut går inte att överklaga.

Under 2020 har nya tunnelbana­n gjort framsteg från 400 meter sprängda tunnlar till 2,5 kilometer. Tunnlar har sprängts på Södermalm, i Nacka, vid Gullmarspl­an och i Solna. Det mesta är dock arbetstunn­lar.

– Om 2020 var starten för bygget av arbetstunn­lar så blir 2021 starten för stationer och spårtunnla­r, säger Martin Hellgren, avdelnings­chef för utbyggnade­n av Blå linje söderut från Kungsträdg­ården på projektsid­an.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden