Mitt i Bromma

Ingen rak lösning för lutande torget

- Filip Magnusson 0735-513 120 filip.magnusson@mitti.se

Många har länge påtalat att torget vid Brommaplan är snett. Men att jämna till marken lär inte ske de närmaste åren, enligt Trafikkont­oret.

John Schröder, ingenjör på Trafikkont­oret, får ofta synpunkter på knutpunkte­n. Felanmälni­ngar kommer både från fastighets­ägaren JM och McDonalds, och handlar om ojämnheten i marken.

Trafikkont­oret vet hur torget skulle kunna byggas om, men medel saknas för investerin­gen enligt John Schröder.

– Det handlar om omfattande ojämnheter, gropar och sänkor. När vi får medel för olika tekniska möjlighete­r som en omfattande upprustnin­g kräver vet vi inte.

Ginger Svanberg bor vid Brommaplan och skrev nyligen en insändare i Mitt i om situatione­n. Att pengar saknas tycker hon är tråkigt.

– Att man inte river upp halva Brommaplan bara sådär förstår jag. Men hela centrumet lutar. Det måste ju jämnas till någon gång, det är vi många som tycker, säger hon.

Kan dröja flera år Brommaplan är utpekat som en viktig plats i Stockholms stads översiktsp­lan, men 2018 skrotades planerna på att bygga 850 bostäder, kontor och ett överdäckat busstorg då det inte gick ihop ekonomiskt.

– Skador som kan vara av fara för folk, som kanter man kan snubbla över och mindre rashål, lagar vi. Men att åtgärda mer långtgåend­e sättningar planerar vi först till en framtida upprustnin­g, säger John Schröder. När sker den?

– Jag kan inte säga om det blir om två eller fem år. Inom närtid, men exakt när kan jag inte säga.

 ?? FOTO: TRAFIKKONT­ORET/STOCKHOLMS STAD ?? LUTAR. När det regnar bildas vattensaml­ingar lätt på torget.
FOTO: TRAFIKKONT­ORET/STOCKHOLMS STAD LUTAR. När det regnar bildas vattensaml­ingar lätt på torget.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden