Mitt i Bromma

Nervös återkomst

-

11.14

Visst är det folk i terminalen, men långt ifrån så många som annars vid den här tiden på året.

Flygtrafik­en på Arlanda var i maj 88 procent lägre än i maj 2019. Charterres­enärerna är färre och enligt flygplatsp­ersonalen mer stingsliga än vanligt. Terminalen­s restaurang­er, kaféer, butiker och växlingsko­ntor är ännu igenbommad­e. Swedavia, som driver flygplatse­n, meddelar att de öppnas igen ”i takt med att resenärern­a återkommer”. Arbetena med att bygga om terminalen ska vara klara 2023.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden