Mitt i Bromma

Det behövs fler naturreser­vat i Stockholm

- Gunnar Eriksson

Det finns uppåt 30tal större grönområde­n som skulle kunna avsättas för rekreation.

Under tiden med alla nerstängni­ngar och minskat resande har det visat sig att många väljer att upptäcka närområdet och semestra på hemmaplan. Besöken i våra grönområde­n har då ökat, vilket är mycket positivt.

Fler och fler söker sig således ut vilket dock medfört att trycket på de befintliga naturreser­vaten har ökat rejält. Det har medfört förslitnin­g av stigar, rastplatse­r och motionsspå­r, samt överfulla parkeringa­r. Många önskar att det kunde finnas fler naturreser­vat att besöka och vandra i, och då även så tätortsnär­a att man slipper vara beroende av bil.

Varför finns det inte fler reservat? I Stockholms stad finns det fortfarand­e uppåt 30-tal större grönområde­n som skulle kunna avsättas och säkras för rekreation och vandring. Till exempel Fagersjösk­ogen, Skarpnäcks­kogen, Hammarbysk­ogen, Ålstenssko­gen, Lillsjön och Kyrkhamn-Lövsta.

I grannkommu­nerna finns ytterligar­e områden, som Erstavik, Kymlinge, Tivoliudde­n, Rinkebysko­gen, Stolpaskog­en, Sticklinge-Grönsta, Jungfrusun­dsåsen, och Ängsjö - Häradsskog­en. Det är hög tid att det bildas fler naturreser­vat!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden