In­dis­ka ko­ri­an­der­frön

Brygg Ditt öl Hemma - - KRYDDA MED ANNAT ÄN HUMLE -

den har myc­ket Det är vik­tigt att det är in­disk ko­ri­an­der då den van­li­ga mer smak än den ma­ro­kans­ka som finns i

Do­se­ra livs­me­dels­af­fä­ren. Kros­sa dem in­nan an­vänd­ning. samt li­te 1–2 gram per li­ter. Ger en myc­ket tyd­lig smak det bel­gis­ka bit­ter­het. An­vänds främst i fram­ställ­ning av

Till­sätt när ve­teö­let wit, men även i and­ra bel­gis­ka ölsti­lar. det är 10 mi­nu­ter el­ler mind­re kvar av kok­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.