Ljung

Brygg Ditt öl Hemma - - KRYDDA MED ANNAT ÄN HUMLE -

men Kan i prin­cip an­vän­das i vil­ken öl­stil som helst, In­nan fö­re­kom­mer främst i lju­sa och fris­ka va­ri­an­ter. ölkryd­da. hum­len slog ige­nom var ljung en väl­digt van­lig blom­mor Man an­vän­der an­ting­en tor­ka­de el­ler färs­ka Till­sätts i och det ger en tyd­lig arom av gräs och myn­ta.

(bör in­te slu­tet av ko­ket el­ler i jäs­kär­let ef­ter jäs­ning­en gott. lig­ga i mer än fy­ra dagar). 10 gram per li­ter räc­ker

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.