Ka­nel

Brygg Ditt öl Hemma - - KRYDDA MED ANNAT ÄN HUMLE -

stång per An­vänd hel ka­nel­stång, in­te mald ka­nel. En kryd­dig tio li­ter räc­ker och ger en fyl­lig, mus­tig och även i ka­rak­tär. An­vänds främst i julöl, men fun­ge­rar 10 mi­nu­ter mör­ka öl­ty­per som por­ter. Till­sätt när det är ef­ter el­ler mind­re kvar av kok­ning­en. Kan även till­sät­tas fy­ra dygn. av­slu­tad jäs­ning, men låt den då lig­ga i max

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.