Pors

Brygg Ditt öl Hemma - - KRYDDA MED ANNAT ÄN HUMLE -

Likt ljung var pors oer­hört van­lig som ölkr yd­da in­nan hum­len blev van­lig. Kan an vän­das i vil­ken öl­stil som helst. T or­ka­de el­ler f ärs­ka blom­mor an­vänds och g er et t kr yd­digt och ar oma­tiskt re­sul­tat. Till­sätt i slu­tet av ko­ket el­ler ef­ter av­slu­tad jäs­ning (låt lig­ga i max fy­ra dagar). 1–2 gram per li­ter ger tyd­lig smak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.