Kaf­fe

Brygg Ditt öl Hemma - - KRYDDA MED ANNAT ÄN HUMLE -

Kaf­fe är ett myc­ket trev­ligt till­skott till mörk öl, spe­ci­ellt por­ter och stout. Brygg kaf­fet es­pres­so,( bist­ro, moc­ka el­ler nå­got an­nat) och till­sätt det när vört­ko­ket är av­slu­tad el­ler när jäs­nin gen a vta­git. He­la kaf­fe­bö­nor f un­ge­rar ock­så, sär­skilt om du vill till­sät­ta kaf­fei en ljus öl då bö­nor in­te ger nå­gon färg. Till­sätt he­la bö­nor i jäs­kär­let när jäs­ning­en lug­nat ner sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.