”Hink-i-hink” (forts.)

Brygg Ditt öl Hemma - - BRYGGPROCESSEN -

4. När mäsk­ning­en är av­slu­tad har du en söt­vört i mäsk­nings­kär­let, och det är nu lak­ning­en tar vid. Lak­ning är egent­li­gen in­te svå­ra­re än att si­la te, bort­sett från att utrust­ning­en är nå­got stör­re. För över mäs­ken från mäsk­kär­let till lak­nings­kär­let. För­sök ta så myc­ket som möj­ligt av den blö­ta mal­ten först, ut­an väts­ka, och häll se­dan väts­kan (söt­vör­ten) över mal­ten. Öpp­na kra­nen och sam­la upp 2–3 li­ter söt­vört i ti­o­li­ters­hin­ken el­ler gry­tan du tän­ker ko­ka i. Stäng se­dan kra­nen och häll till­ba­ka väts­kan i lak­nings­kär­let. Det­ta gö­ra man för att få en kla­ra­re vört. Där­ef­ter öpp­nar du kra­nen och sam­lar upp så myc­ket väts­ka det går. När väts­kan är slut häl­ler du lak­vatt­net över malt­bäd­den och för­sö­ker tvät­ta ur el­ler si­la ut allt kvar­va­ran­de soc­ker och all färg från mal­ten. Du kan an­ting­en häl­la på allt lakvat­ten på en gång el­ler gö­ra det i om­gång­ar, nå­gon li­ter i ta­get. Om du väl­jer det se­na­re al­ter­na­ti­vet tänk på att det he­la ti­den ska fin­nas väts­ka någ­ra cen­ti­me­ter ovan­för malt­bäd­den un­der lak­ning­en, tills det in­te finns nå­got mer lakvat­ten att häl­la på såklart. En li­ter bör la­kas ur på cir­ka 1–2 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.