Utrust­nings­lis­ta för fatö­lan­lägg­ning

Brygg Ditt öl Hemma - - FAT ELLER FLASKA? -

(yt1 me­ter PE-slang, ne­u­tral ter­di­a­me­ter 3/8”).

2 me­ter PE-slang, ne­u­tral Kal­las (yt­ter­di­a­me­ter 3/16”). för även ”sytråd”. An­vänds när att mins­ka skum­bild­ning man tap­par upp.

8” –

2 st John Guest (JG 3/ att kopp­la 3/16”). An­vänds för ihop med ”sytråd”. slang 5 me­ter ar­me­rad PVC-

(6 x 11 mm). och Cor­ne­li­us­fat (9 li­ter

18 li­ter är de van­li­gas­te stor­le­kar­na).

1 st kul­kopp­ling (el­ler nip­pel ba­jo­nett­kopp­ling) med (gas). ba­jo1 st Kul­kopp­ling (el­ler nip­pel nett­kopp­ling) med

(öl).

1 st tapp­kran i plast.

1 st kol­sy­re­pa­tron med tra­petskänga, 425 gram till (sam­ma som an­vänds so­dastrea­mer).

1 st re­gu­la­tor till kol­sy­re­tub. 2.1 1 st Tra­petsad­ap­ter typ grams (för re­gu­la­tor till 425 kol­sy­re­pa­tron).

typ 2 1 st Tra­petz-Ad­ap­ter grams (för re­gu­la­tor till 425 kol­sy­re­pa­tron).

mm.

2 st slang­kläm­ma 18

11,9 mm. Slang­kläm­ma Oe­ti­ker

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.