Brygg­verk

Brygg Ditt öl Hemma - - FAT ELLER FLASKA? -

När förs­ta upp­la­gan av den här boken kom ut år 2014 fanns det i prin­cip en­dast ett brygg­verk på mark­na­den – Brau­meis­ter. I bör­jan av 2015 lan­se­ra­des Grain­fat­her och året därpå dök det upp fle­ra and­ra brygg­verk som in­te hel­ler var så dy­ra. Jag tänk­te där­för lis­ta de oli­ka brygg­ver­ken som finns till­gäng­li­ga i dag och be­rät­ta li­te kort om dem. Se­dan får du väl­ja själv om du vill kö­ra med hin­kar och ka­strul­ler som jag gör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.