Noch ein­mal!

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Det är få sa­ker som är så törs­t­släc­kan­de som en torr, stram och besk tysk pils. En vik­tig del i torr­he­ten är att mäs­ka vid läg­re tem­pe­ra­tur än nor­malt så att ölet jä­ser ut or­dent­ligt. Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 6–8 vec­kor OG: 1.050

FG: 1.010 Vo­lym­pro­cent: 5%

IBU: 40

Färg (EBC): 6

Mäsk­ning - BI­AB

10 li­ter vat­ten 63 °C i 60 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser Mängd

Pils­ner­malt

Kok­ning Hum­le Öv­rigt

Pro­ta­floc 2 500 gram

Lak­ning/ut­mäsk­ning

Kok­tid: 60 mi­nu­ter

Mängd Mängd

1/4 krm

An­del

100 % För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Kok­tid

Tett­nang­er (4,6 %) 15 gram 60 mi­nu­ter Hers­brüc­ker (2,2 %) 30 gram 60 mi­nu­ter Tett­nang­er (4,6 %) 15 gram 15 mi­nu­ter Hers­brüc­ker (2,2 %) 15 gram 15 mi­nu­ter Tett­nang­er (4,6 %) 10 gram 0 mi­nu­ter Hers­brüc­ker (2,2 %) 10 gram 0 mi­nu­ter

Kok­tid

20 mi­nu­ter

Jäs­ning Jäst

2 pa­ket Fer­men­tis Sa­fla­ger W-34/70 (Kan även er­sät­tas mot Fer­men­tis Sa­fla­ger S-189 el­ler Fer­men­tis Sa­fla­ger S-23)

Jäs­ning

10 °C i 2 vec­kor.

20 °C i 2 dagar (di­a­ce­tyl­rast) 5 °C i 2 vec­kor (lag­ring)

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter lag­ring­en. 6 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst 2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning

Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter di­a­ce­tyl­rast. Låt se­dan ölet lag­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.