Tjeckt med mörkt

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Det här är en mörk tjec­kisk la­ger in­spi­re­rad av de många mör­ka la­geröl man kan hit­ta i Tjec­ki­en. Kal­las för cer­né. Det är en hel del rostat och myc­ket brö­dig­het. Även jäst med två oli­ka jäst­stam­mar som ger ex­tar kom­plex­i­tet.

Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 6–8 vec­kor OG: 1.060

FG: 1.015 Vo­lym­pro­cent: 6%

IBU: 25

Färg (EBC): 54

Mäsk­ning - BI­AB

10 li­ter vat­ten 65 °C i 90 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser Mängd

Pils­ner­malt 2 400 gram Ca­ramü­nich II 300 gram Ca­ra­red 150 gram Ca­ra­fa II 150 gram

To­tal mängd Lak­ning/ut­mäsk­ning

För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Kok­ning 2 500 gram

Kok­tid: 90 mi­nu­ter

Hum­le

Saaz (4,6 %) Saaz

Öv­rigt

Pro­ta­floc

Mängd

18 gram 10 gram

Mängd

1/4 krm

An­del

80 % 10 % 5% 5%

Kok­tid

60 mi­nu­ter 0 mi­nu­ter

Kok­tid

20 mi­nu­ter

Jäs­ning Jäst

1 pa­ket Wy­e­ast 2001 Pil­sen La­ger 1 pa­ket Wy­e­ast 2007 Pils­ner Ur­quell

Jäs­ning

10 °C i 2 vec­kor.

20 °C i 2 dagar (di­a­ce­tyl­rast) 5 °C i 2 vec­kor (lag­ring)

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter lag­ring­en. 6 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst 2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning

Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter di­a­ce­tyl­rast. Låt se­dan ölet lag­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.