Black Napkins

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Re­cept från Fredrik Berg­gren, en av per­so­ner­na bakom GBG Be­er We­ek. Det är är en mo­dern mörk la­ger som han tog guld med i klas­sen Kraf­tig la­ger på SM 2017. En mo­dern mörk la­ger är allt­så en mörk la­ger men som är re­jält hum­lad. Även om den i prin­cip är svart ska den in­te sma­ka rostad och det är där­för Fredrik har kall­mäs­kat den ro­sat­de mal­ten. Läs mer om kall­mäsk­ning på si­dan 19. Ölets namn är en låt av Frank Zap­pa.

Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 4–6 vec­kor OG: 1.056

FG: 1.014 Vo­lym­pro­cent: 5,5 %

IBU: 31

Färg (EBC): 35

Mäsk­ning – BI­AB

11 li­ter

66 °C i 90 mi­nu­ter 78 °C i 10 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Pils­ner­malt Mü­nich malt II, EBC 20–25 Ca­ra­pils Ca­ra­fa III spe­ci­al (Kall­mäs­kad)

To­tal mängd:

2 160 gram 72 % 540 gram 18 %

Lak­ning/ut­mäsk­ning

För över BI­AB-på­sen i 7 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Kok­ning

Kok­tid: 90 mi­nu­ter

Hum­le

Mag­num (9 %) Cit­ra

Mo­sa­ic Nel­son sau­vin

Mängd

240 gram 60 gram

3 000 gram Mängd

12 gram 29 gram

29 gram 29 gram

An­del

8% 2%

Kok­tid

60 mi­nu­ter Fla­me­out, 20 mi­nu­ter Fla­me­out, 20 mi­nu­ter Fla­me­out, 20 mi­nu­ter

Öv­rigt

Pro­ta­floc

Jäs­ning Jäst

Mu­nich La­ger (Wy­e­ast 2308)

Jäs­ning

9 °C i 10 dagar.

Torr­hum­ling

16 gra­der, kom­bi­ne­rad med di­a­ce­tyl­rast:

Hum­le

Ama­ril­lo Cit­ra Mo­sa­ic

Lag­ring

0 °C i 10 dagar

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter lag­ring­en. 6 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst

2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning Mängd

1/4 krm

Mängd

25 gram 25 gram 25 gram

Kok­tid

20 mi­nu­ter

Tid

3 dygn 3 dygn 3 dygn Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att jäs­ning­en är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.