Klas­si­kern

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

En klas­sisk APA med myc­ket se­na gi­vor i ko­ket. För att gö­ra den mer lätt­druc­ken skip­par jag ock­så torr­hum­ling­en. Men pro­va gär­na att de­la bat­chen och torr­hum­la hälf­ten. 2 gram per li­ter bör räc­ka. Blan­da är­na al­la tre hum­le­sor­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.