Sláin­te!

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Här är min tolk­ning av en ir­ländsk red ale. Sti­len är väl­digt om­tyckt på just Ir­land och kän­ne­teck­nas av en mjuk och knäc­kig ka­ra­mel­lig­het och vac­kert djupröd färg. Jäs­nings­tem­pe­ra­tu­ren ska helst lig­ga un­der 18 °C så ölet får en ren ka­rak­tär. Den ir­länds­ka jäs­ten hjäl­per ock­så till så att det blir en hög ut­jäs­ning och ölet blir torrt. Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 2–4 vec­kor OG: 1.050

FG: 1.012 Vo­lym­pro­cent: 5%

IBU: 21

Färg (EBC): 43

Mäsk­ning

10 li­ter vat­ten 68 °C i 90 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Pa­le ale malt Ca­ra­bo­he­mi­an Crys­tal 400 Rostat korn

To­tal mängd

2 250 gram 90 % 100 gram 4% 100 gram 4% 50 gram 2%

Lak­ning/ut­mäsk­ning

För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Kok­ning

Kok­tid: 60 mi­nu­ter

Hum­le

Tar­get (10 %)

Öv­rigt

Pro­ta­floc

Mängd 2 500 gram Mängd

7 gram

Mängd

1/4 krm

An­del Kok­tid

60 mi­nu­ter

Kok­tid

20 mi­nu­ter

Jäs­ning Jäst

Irish Ale (Wy­e­ast 1084) EL­LER

Irish Ale (White Labs WLP004)

Jäs­ning

16–18 °C i 2 vec­kor.

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter torr­hum­ling. 4 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst 2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning

Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att torr­hum­ling­en är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.