NZ Brown

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Brown ale finns bå­de som brit­tisk och ame­ri­kansk där den se­na­re i prin­cip är en brown ale som är hum­lad som en IPA. Här har jag valt att an­vän­da nya zee­ländsk hum­le men det går gi­vet­vis bra att an­vän­da ame­ri­kansk om man så vill. Kom­bi­na­tio­nen mel­lan choklad, ka­ra­mell och kryd­dig hum­le är hursom­helst ljuv­lig. Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 4 vec­kor OG: 1.050

FG: 1.008 Vo­lym­pro­cent: 5,6 %

IBU: 42

Färg (EBC): 49

Mäsk­ning

11 li­ter vat­ten 68 °C i 90 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Münch­ner­malt,

EBC 12–18

Brown malt 250 gram Ca­ra­bo­he­mia 250 gram Ca­ra­red 125 gram Low co­lor choco­la­te 125 gram

malt, EBC 450–650 Ho­nung 250 gram

(till­sätts i ko­ket)

To­tal mängd: Mängd

1 500 gram 60 %

2 500 gram Lak­ning/ut­mäsk­ning An­del

10 % 10 % 5% 5%

10 %

Hum­le

Rakau (11,6 %) Pa­ci­fi­ca Rakau Pa­ci­fi­ca Rakau Pa­ci­fi­ca Rakau Pa­ci­fi­ca Rakau

Öv­rigt

Pro­ta­floc

Jäs­ning Jäst

Ame­ri­can Ale II (Wy­e­ast 1272)

Jäs­ning

18–20 °C i 2 vec­kor.

Torr­hum­ling Hum­le

Rakau Pa­ci­fi­ca

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning Mängd

12 gram 5 gram 5 gram 10 gram 10 gram 15 gram 15 gram 20 gram 20 gram

Mängd

1/4 krm

Kok­tid

60 mi­nu­ter 20 mi­nu­ter 20 mi­nu­ter 10 mi­nu­ter 10 mi­nu­ter 2 mi­nu­ter 2 mi­nu­ter 0 mi­nu­ter 0 mi­nu­ter

Kok­tid

20 mi­nu­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.