Vi är Alt vän­ner

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

En alt­bi­er bryggd till­sam­mans med min vän och för­fat­tar­kol­le­ga Si­mon Svens­son. I den­na har vi valt att an­vän­da en kölschjäst för att få en mer fruk­ti­ga­re pro­fil. Lätt­druc­ken och fruk­tig alt­bi­er som pas­sar i al­la vä­der och al­la vän­ners lag.

Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 4 vec­kor OG: 1.050

FG: 1.012 Vo­lym­pro­cent: 5%

IBU: 33

Färg (EBC): 31

Mäsk­ning – BI­AB

10 li­ter vat­ten 66 °C i 60 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Pils­ner­malt Münch­ner­malt, EBC 20 Aro­ma­tic malt Ca­ramü­nich I Cho­klad­malt

To­tal mängd Mängd

1 950 gram 78 % 250 gram 10 %

150 gram 100 gram 50 gram

2 500 gram Lak­ning/ut­mäsk­ning

För över BI­AB-på­sen i 5 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Vat­ten­be­hand­ling

Vat­ten: Gö­te­borg

5 gram kal­ci­um­klo­rid (I mäs­ken)

An­del

6% 4% 2%

Kok­ning

Kok­tid: 60 mi­nu­ter

Hum­le

Tett­nang­er (4,6 %) Tett­nang­er Li­ber­ty

Öv­rigt

Pro­ta­floc

Jäs­ning Jäst

Ger­man Ale/Kölsch (WhiteLabs WLP029)

Jäs­ning

15 °C i 2 vec­kor.

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter lag­ring­en. 5 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst 2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning Mängd Kok­tid

22 gram 60 mi­nu­ter 20 gram 20 mi­nu­ter 20 gram 5 mi­nu­ter

Mängd Kok­tid

1/4 krm 20 mi­nu­ter Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att jäs­ning­en är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.