Se­basti­ans Ame­ri­kans­ka Brown Ale

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Här är yt­ter­li­ga­re ett re­cept från en vän och hem­bryg­ga­re. Se­basti­an Jonsson har lång er­fa­ren­het av brygg­ning och har vun­nit många fi­na pri­ser med si­na öl, bland an­nat på SM. Han är även öl­do­ma­re i Gö­te­borg och rik­tigt duk­tig på att bryg­ga suröl. Här bi­drar han med ett re­cept på en hum­lad brown ale. Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 3–4 vec­kor OG: 1.058

FG: 1.014 Vo­lym­pro­cent: 5,8 %

IBU: 50

Färg (EBC): 48

Mäsk­ning – BI­AB

11 li­ter vat­ten 68 °C i 60 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Pa­le ale malt Münch­ner­malt,

EBC 20–25 Crys­tal 150 Cho­klad­malt

To­tal mängd Lak­ning/ut­mäsk­ning

För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Vat­ten­be­hand­ling

Vat­ten: Gö­te­borg

2,25 g kal­ci­um­klo­rid 33% (ko­ket) 3 g kal­ci­um­sul­fat (ko­ket)

Kok­ning

Kok­tid: 60 mi­nu­ter

Mängd

2 175 gram 290 gram

290 gram 145 gram

2 900 gram An­del

75 % 10%

10 % 5%

Hum­le

Mag­num mi­nu­ter Simcoe Cit­ra

Öv­rigt

Pro­ta­floc mi­nu­ter

Jäs­ning Jäst

1 pa­ket Fer­men­tis Sa­fa­le US-05

Jäs­ning

17 °C i 2 vec­kor.

Torr­hum­ling Hum­le

Simcoe Cit­ra

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning Mängd Kok­tid

15 gram 60

20 gram 3 mi­nu­ter 20 gram 3 mi­nu­ter

Mängd Kok­tid

1/4 krm 20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.