Si­mons spa­der åt­ta

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Si­mon Svens­sons fan­tas­tiskt go­da ESB som tog guld i SM 2017. Grymt tung och fin mal­tig­het som näs­tan drar li­te åt strong ale hål­let. Jäs­ten ger en fin kom­plex­i­tet men det är vik­tigt att jä­sa den un­der 18 °C an­nars tar fruk­ti­ga est­rar över smak­bil­den. Vo­lym: Fär­dig att dric­ka ef­ter: OG: FG: Vo­lym­pro­cent: IBU: Färg (EBC): 25 10 li­ter 1.062 1.011 35

Mäsk­ning Ingre­di­en­ser To­tal mängd

6,7 % 10 li­ter vat­ten 66 °C i 120 mi­nu­ter 3–4 vec­kor

Mängd 3 000 gram Lak­ning/ut­mäsk­ning Vat­ten­be­hand­ling

Vat­ten: Gö­te­borg 5 gram kal­ci­um­klo­rid (I mäs­ken) 5 gram kal­ci­um­sul­fat (I mäs­ken)

An­del

Ma­ris ot­ter malt 2 400 gram 80 % Ca­ra­malt 300 gram 10 % Ca­raa­ro­ma 150 gram 5% Brown malt, 120 EBC 150 gram 5% För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Kok­ning

Kok­tid: 60 mi­nu­ter

Hum­le

East Kent mi­nu­ter Gol­ding (5,1 %) East Kent Gol­ding mi­nu­ter East Kent Gol­ding

Öv­rigt

Pro­ta­floc mi­nu­ter

Jäs­ning Jäst Jäs­ning

15 °C i 1 vec­ka. 20 °C i 1 vec­ka.

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning Fat­tapp­ning Mängd Kok­tid

16 gram 60 6 gram

Mängd

1/4 krm 15 50 gram Fla­me­out, 7 mi­nu­ter

Kok­tid

20 1 pa­ket Ring­wood Ale (Wy­e­ast 1187) Tap­pa till flas­ka ef­ter lag­ring­en. 6 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst 2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur. Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att jäs­ning­en är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.