Ve­te­fan

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Per­son­li­gen kan jag ald­rig få nog av syd­tysk ve­teöl. Det fun­ge­rar i al­la lä­gen. Här är en stan­dar­dre­cept men pro­va gär­na att by­ta ut jäst­sor­ten. Det är än­då den som sät­ter ka­rak­tä­ren. I mitt tyc­ke (och många and­ras) blir det bäst om du flask­jä­ser. Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 3–4 vec­kor OG: 1.050

FG: 1.010 Vo­lym­pro­cent: 5,3 %

IBU: 18

Färg (EBC): 10

Mäsk­ning - BI­AB

10 li­ter vat­ten 42 °C i 20 mi­nu­ter 66 °C i 60 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Ve­te­malt Pils­ner­malt Car­red

To­tal mängd Lak­ning/ut­mäsk­ning

För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Vat­ten­be­hand­ling

Vat­ten: Gö­te­borg

3 gram kal­ci­um­sul­fat (I mäs­ken) 3 ml mjölk­sy­ra

Kok­ning

Kok­tid: 60 mi­nu­ter

Hum­le

Mag­num (12 %)

Öv­rigt

Pro­ta­floc

Jäs­ning Jäst

1 pa­ket Wei­henstep­han Wei­zen (Wy­e­ast 3068)

EL­LER

1 pa­ket He­fewei­zen Ale (White Labs WLP300)

Jäs­ning

18–20 °C i 2 vec­kor.

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter lag­ring­en. 7 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst

2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning Mängd

5 gram

Mängd

1/4 krm

Kok­tid

60 mi­nu­ter

Kok­tid

20 mi­nu­ter Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att jäs­ning­en är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.