I’m wit Nel­son

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Bel­gisk wit skil­jer sig av­se­värt från syd­tyskt ve­teöl. Här är stor del av in­ne­hål­let omäl­tat ve­te i form av tor­ri­fi­ed wheat (puf­fat ve­te). Dess­utom kryd­das all­tid wit med ko­ri­an­der­frön och ci­trus­skal. Jag har även valt att ge den­na wit en ex­tra touch ge­nom att an­vän­da den krus­bärs­sma­kan­de hum­len Nel­son Sau­vin. Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 3–4 vec­kor OG: 1.046

FG: 1.006 Vo­lym­pro­cent: 5,3 %

IBU: 10

Färg (EBC): 7

Mäsk­ning - BI­AB

10 li­ter vat­ten 65 °C i 60 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Pils­ner­malt Tor­ri­fi­ed wheat Ve­te­malt Hav­re­gryn

To­tal mängd:

1 150 gram 50 % 690 gram 30 % 345 gram 15 % 115 gram 5%

Lak­ning/ut­mäsk­ning

För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Kok­ning

Kok­tid: 60 mi­nu­ter

Hum­le Mängd 2 300 gram An­del Mängd Kok­tid

Nel­son sau­vin (12 %) 10 gram 20 min Nel­son sau­vin (12 %) 10 gram 0 min

Öv­rigt

Ko­ri­an­der­frön, mi­nu­ter kros­sa­de Gra­pe­skal, färsk 8 gram mi­nu­ter Li­me­skal, färsk mi­nu­ter Ci­tron­skal, färsk 2 gram mi­nu­ter

Jäs­ning Jäst

1 pa­ket Bel­gi­an Wit (Man­grove Jack’s M21)

Jäs­ning

18 °C i 2 vec­kor.

Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter lag­ring­en. 7 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst 2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning Mängd

20 gram 2 gram

Kok­tid

10 10 10 10 Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att jäs­ning­en är klar.

TIPS: Jag re­kom­men­de­rar att du all­tid flask­jä­ser wit ef­tersom man då får mer ka­rak­tär av jäs­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.