Ett hum(le) om ve­te

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Tys­kar­na och i syn­ner­het Bay­ern­bor­na har länge va­rit kon­ser­va­ti­va i sin öl­brygg­ning. Det ska bryg­gas som det all­tid har gjorts. Så när Sch­nei­der Brau­e­rei till­sam­mans med ame­ri­kans­ka Broo­klyn Brewe­ry tog fram en ve­teöl med ame­ri­kansk hum­le och dess­utom torr­hum­lad (!) var det många som ryn­ka­de på nä­san. Men i dag är hop­fenwei­zen en öl­stil som är täm­li­gen po­pu­lär hos hem­bryg­ga­re.

Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 3–4 vec­kor OG: 1.070

FG: 1.014 Vo­lym­pro­cent: 7,4 %

IBU: -

Färg: 10

Mäsk­ning – BI­AB

10 li­ter vat­ten 66 °C i 60 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Ve­te­malt Pils­ner­malt Car­red

To­tal mängd: Lak­ning/ut­mäsk­ning

För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Vat­ten­be­hand­ling

Vat­ten: Gö­te­borg

3 gram kal­ci­um­sul­fat (I mäs­ken) 3 ml mjölk­sy­ra

Kok­ning

Kok­tid: 60 mi­nu­ter

Hum­le

Nel­son sau­vin (11,3 %) Ama­ril­lo Nel­son sau­vin (11,3 %) Ama­ril­lo

Jäs­ning Jäst

WhiteLabs He­fewei­zen Ale (WLP300)

Jäs­ning

18–20 °C i 2 vec­kor.

Torr­hum­ling Hum­le

Nel­son sau­vin (11,3 %) 25 gram 3 dygn Ama­ril­lo 25 gram 3 dygn

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter torr­hum­ling­en. 6 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst 2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning Mängd Kok­tid

15 gram 15 mi­nu­ter

15 gram 10 mi­nu­ter 35 gram 0 mi­nu­ter

35 gram 0 mi­nu­ter

Mängd Tid

Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att torr­hum­ling­en är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.