Nice Milk Stout

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Det­ta re­cept kom­mer från vän och bryg­gar­kol­le­ga Pe­ter Set­ter­berg. Det är en milk stout med brunt rå­soc­ker och gi­vet­vis lak­tos. Krä­mig, fyl­lig och rostad. Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 3–4 vec­kor OG: 1069

FG: 1010 Vo­lym­pro­cent: 7,8 %

IBU: 19

Färg (EBC): 85

Mäsk­ning – BI­AB

10 li­ter vat­ten 67 °C i 90 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Pa­le ale malt Rostat korn Cho­klad­malt Crys­tal 100 Mu­nich malt, EBC 20 Korn­fling­or Hav­re­fling­or (Lak­tos (Brunt rå­soc­ker,

EBC 16

To­tal mängd Mängd

2 013 gram 253 gram 200 gram 200 gram 200 gram

142 gram 142 gram 200 gram 100 gram

3 450 gram

Bå­de lak­tos och rå­sock­ret till­sätts i ko­ket. Se un­der ”Öv­rigt”.

Lak­ning/ut­mäsk­ning An­del

58,4 % 7,3 % 5,8 % 5,8 % 5,8 %

4,1 % 4,1 % 5,8 %) 2,9 %) För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Kok­ning

Kok­tid: 90 mi­nu­ter

Hum­le

Mag­num (13 %) EKG (5 %)

Öv­rigt

Lak­tos Brunt rå­soc­ker, EBC 16

Jäs­ning Jäst

2 pa­ket Fer­men­tis Sa­fa­le US-05

Jäs­ning

18 °C i 2 vec­kor.

Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter lag­ring­en. 5 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst 2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning Mängd

4 gram 14 gram

Mängd Kok­tid

60 mi­nu­ter 10 mi­nu­ter

Kok­tid

200 gram 15 mi­nu­ter 100 gram 15 mi­nu­ter Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att jäs­ning­en är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.