Rö­kan­de ar­bets­häst

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Rököl gör sig of­tast bäst som la­geröl men för dem som har svårt att jä­sa kallt kan all­tid an­vän­da jäs­ten Work­hor­se från Man­grove Jack’s. Det är en hy­brydjäst som kan jä­sa bå­de varmt och kallt. Den­na rököl har jäst mel­lan 18-20 gra­der och har än­då fått tyd­lig la­ger­ka­rak­tär. Bo­krökt rök­malt har en väl­digt snäll rö­kig­het och där­för kan du an­vän­da den som basmalt och även upp till 100 % om du vill.

Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 5–6 vec­kor OG: 1.042

FG: 1.010 Vo­lym­pro­cent: 4,5 %

IBU: 24

Färg (EBC): 30

Mäsk­ning - BI­AB

10 li­ter vat­ten 66 °C i 60 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Bo­krökt rök­malt Am­ber malt Ca­ramü­nich II Ca­ra­fa II

To­tal mängd Mängd

1 680 gram 189 gram 189 gram 42 gram

2 100 gram Lak­ning/ut­mäsk­ning An­del

80 % 9% 9% 2% För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Kok­ning

Kok­tid: 60 mi­nu­ter

Hum­le

Nel­son sau­vin (11,6 %)

Jäs­ning Jäst

Work­hor­se (Man­grove Jack’s M10)

Jäs­ning

18-20 °C i 4 vec­kor.

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter lag­ring­en. 6 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst 2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur, men helst läng­re.

Fat­tapp­ning

Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att jäs­ning­en är klar.

TIPS! Mängd

7 gram

Kok­tid

60 mi­nu­ter

Pro­va att jä­sa sva­la­re, ner mot 14-15 gra­der för att få än­nu mer la­ger­ka­rak­tär. El­ler så kan du all­tid by­ta ut mot en renod­lad la­gerjäst och jä­sa vid 10-12 gra­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.