Ing­e­färsöl

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Öl smak­satt med ing­e­fä­ra var väl­digt van­ligt förr i ti­den men det är ock­så van­ligt fö­re­kom­man­de i Storbritannien. Det­ta är en in­eg­fä­raöl som på­min­ner om en wit fast ut­an pom­me­rans och ko­ri­an­der. Hum­len med det egen­dom­li­ga nam­net XJA426 är känd för att ge ka­rak­tär av ing­e­fä­ra. Ett friskt och kryd­digt öl. Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 3–4 vec­kor OG: 1.040

FG: 1.004 Vo­lym­pro­cent: 4,8 %

IBU: 0

Färg (EBC): 7

Mäsk­ning - BI­AB

10 li­ter vat­ten 65 °C i 60 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Pils­ner­malt Ve­te­malt

To­tal mängd Lak­ning/ut­mäsk­ning

För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Kok­ning Mängd

1 000 gram 1 000 gram

2 000 gram

Kok­tid: 60 mi­nu­ter

Hum­le

XJA426 (12 %) XJA426 XJA426 XJA426 XJA426

Öv­rigt

Ing­e­fä­ra, ri­ven

Mängd

10 gram 10 gram 10 gram 10 gram 10 gram

Mängd

40 gram

An­del

50 % 50 %

Kok­tid

30 mi­nu­ter 20 mi­nu­ter 10 mi­nu­ter 5 mi­nu­ter 0 mi­nu­ter

Tid

4 dygn, till­sätt ef­ter jäs­ning.

Jäs­ning Jäst

1 pa­ket Wheat I (Sac­cha­ro­li­cious)

EL­LER

1 pa­ket Bel­gi­an Wit (Man­grove Jack’s M21)

Jäs­ning

20–22 °C i 2 vec­kor.

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter lag­ring­en. 7 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst 2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning

Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att jäs­ning­en är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.