Red X Steam

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Steam be­er el­ler ca­li­for­nia com­mon som det egent­li­gen he­ter är ett la­geröl som jä­ser varmt. Till det­ta krävs en sär­kild hy­bridjäst och det är där­för jag skri­ver upp tre oli­ka al­ter­na­tiv. Al­la tre är bra. En com­mon ska ock­så ha en tyd­ligt ka­ra­mel­lig malt­bas och då kan man an­vän­da den uni­ka basmal­ten Red X. Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 4–6 vec­kor OG: 1050

FG: 1012 Vo­lym­pro­cent: 5%

IBU: 29

Färg (EBC): 30

Mäsk­ning - BI­AB

10 li­ter vat­ten 65 °C i 60 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Red X

Jäs­ning

Jäst

Det finns tre oli­ka som du kan väl­ja mel­lan:

1 pa­ket San Fran­ci­sco La­ger (White Labs WLP810) 1 pa­ket Ca­li­for­nia La­ger (Wy­e­ast 2112)

1 pa­ket Ca­li­for­ni­an La­ger (Man­grove Jack’s M54)

Jäs­ning

17–19 °C i 4 vec­kor.

5–10 °C i 1–2 vec­kor (kan ute­slu­tas)

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter lag­ring­en. 5 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst 2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning

Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att jäs­ning­en är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.