Ar­ro­gant Oäk­ting

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Re­cept från hem­bryg­ga­ren Mag­nus Va­si­lis som tog guld med den­na på SM 2017. En mal­tig ame­ri­can strong ale som på­min­ner om en bar­ley wi­ne, fast sva­ga­re. Fö­re­bild är Ar­ro­gant Ba­s­tard från Sto­ne Brewing. Sa­go­likt gott! Vat­ten­be­hand­la så att sul­fa­ter­na lig­ger på 100 mg/l (ppm) och klo­ri­der­na på 50 mg/l (ppm). Det står of­ta på sal­ter­nas pa­ket hur myc­ket ppm de ger per gram. Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 3–4 vec­kor, men kan lag­ras be­tyd­ligt läng­re. OG: 1084

FG: 1014 Vo­lym­pro­cent: 8,7 %

IBU: 90

Färg (EBC): 16

Mäsk­ning – BI­AB

10 li­ter vat­ten 66 °C i 60 mi­nu­ter 75 °C i 15 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Pa­le ale malt Dex­tros Ca­ra­hell Ca­ramu­nich I Ca­ramu­nich II Ca­ramu­nich III

To­tal mängd Mängd

3 344 gram 88 % 152 gram 4% 76 gram 2% 76 gram 2% 76 gram 2% 76 gram 2%

3 800 gram An­del Lak­ning/ut­mäsk­ning

För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Kok­ning

Kok­tid: 90 mi­nu­ter

Hum­le

Chi­nook (50 IBU) Ca­sca­de (20 IBU) Cen­ten­ni­al (15 IBU) Co­lum­bus (3 IBU)

Öv­rigt

Pro­ta­floc

Jäs­ning Jäst

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.